เปรียบเทียบราคาอะไหล่ฟอร์ดเรนเจอร์ vs รถยนต์ในระดับเดียวกัน

ฟอร์ดเรนเจอร์ vs รถยนต์ในระดับเดียวกัน

ตัวอย่างราคารายการอะไหล่สิ้นเปลืองของฟอร์ดเรนเจอร์เปรียบเทียบกับรถกะบะในระดับเดียวกันยี่ห้ออื่นๆ

ชื่ออะไหล่

Ranger 2.5L

ยี่ห้อ A

ยี่ห้อ B

น้ำมันเครื่อง 10W-30 ขนาด 6 ลิตร 705 840 660
ไส้กรองน้ำมันเครื่อง 210 220 220
ไส้กรองอากาศ 565 565 450
ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง 350 395 685
น้ำมันเบรก 93 115 220
สายพานราวลิ้น 1,180 1,240 695
ผ้าเบรกหน้า 1,950 2,420 2830
ผ้าคลัตช์ 3,800 3,390 3710
ลูกปืนคลัตช์ 1,285 1,630 1590
ไดชาร์จ 8,500 7,850 11100
ปั๊มน้ำ 2,430 2,480 2479
โช๊คหน้า 1,150 1,260 640
โช๊คหลัง 930 530 860
ยางปัดน้ำฝน 80 185 155
ตู้แอร์ 2,875 2,280 5230
คอนเดนเซอร์แอร์ 4,835 5,050 8000
คอมเพรสเซอร์แอร์ 9,915 9,650 17100
กระจกบังลมหน้า 2,890 2,260 3080
กันชนหน้า 3,450 3,580 4200
กันชนหลัง 6,065 8,350 7900
กระจกมองข้าง 1,800 2,230 3500
ชุดโคมไฟหน้า 2,460 2,390 2200
ชุดโคมไฟหลัง 750 1,000 1100
ราคารวม 58,268 59,910 78,604
% เปรียบเทียบ 100% 103% 135%

Leave a Reply

What is 13 + 11 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)